Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

ZSO 12 - PPIS - 25/03/2022

ZSO 12 - Śląski Kurator Oswiaty - 08/11/2021

ZSO 12 - PPIS - 06/10/2021

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji

ZSO 12 - PIORIN - 29/09/2021

Kontrola stosowania środków ochrony roślin oraz dokumentów, zdrowotności i oznakowania bulw ziemniaka

ZSO 12 - PPIS - 17/09/2021

Kontrola  dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola i szkoły

ZSO 12 - PPIS - 07/09/2020

Kontrola dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola i szkoły.

ZSO 12 - PPIS - 09/2019

Kontrola sprawdzająca realizację zarządzeń decyzji.

ZSO 12 - PPIS - 07/2019

Kontrola dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola zbiorczego.

ZSO 12 - PPIS - 2019

Kontrola oceny stanu sanitarnego szkoły.

ZSO 12 - Kuratorium Oświaty - 13/06/2019

Działanie Dyrektora Szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń MEN.

ZSO 12 - Kuratorium Oświaty - 19/04/2019

Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych.

ZSO 12 - Kuratorium Oświaty - 09/2019

Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka.

ZSO 12 - Kuratorium Oświaty - 04/2019

Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka.

ZSO 12 - Kuratorium Oświaty - 02/2019

Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka.

ZSO 12 - PPIS - 2018

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły.

ZSO 12 - PPIS - 2018

Kontrola wykonania zarządzeń decyzji.

ZSO 12 - ZUS 2018

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek.

ZSO 12 - PPIS - 2017

Dotycząca przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2017/2018.

ZSO 12 - PPIS - 2016

Kontrola stanu sanitarnego szkoły.

ZSO 12 - PPIS - 2016

Kontrola sprawdzająca realizację decyzji.

ZSO 12 - Kuratorium Oświaty - 2015

Realizacja obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

ZSO 12 - PPIS - 2015

Kontrola sprawdzająca realizację decyzji.

ZSO 12 - PPIS - 2015

Kontrola oceny stanu sanitarnego.

ZSO 12 - Kontrola KAW - 2017

Realizacja zaleceń po kontrolnych.

ZSO 12 - Kontrola KAW - 2016

Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych. Zgodność gospodarowania finansami z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (jt. Dz.U. z r. 2013, poz. 885 z późn. zm.), przestrzeganie polecenia służbowego 5/14.

ZSO 12 - PPIS - 09/2020

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji z dnia 28.10.2011 r.