Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 

logo jednostki

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach
ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice


   Telefon.: 

32-270 15 17


    fax: 32-270 15 17
e-mailsekretariat@zso12.gliwice.eu

 

Strona internetowawww.zso12.gliwice.pl
 
Godziny pracy
 
Sekretariat szkoły

⇒ czynny od  730 - 1530
 
Pedagog szkolny
 
⇒ Poniedziałek      0800 – 1200
 
⇒ Wtorek            1100 – 1600
 
⇒ Środa              0800 – 1200
 
⇒ Czwartek         1000 – 1600
 
⇒ Piątek             0800 – 1200

        Konsultacje dla rodziców: czwartek 1515 - 1600

Biblioteka
 
⇒ Poniedziałek 0905 – 1425


⇒ Wtorek       0905 – 1235

⇒ Środa         0905 – 0950
                    1150 - 1335

⇒ Czwartek    0905 – 1140
                        
1250 - 1335

⇒ Piątek        0955 – 1235


Świetlica szkolna

Świetlica w naszej szkole funkcjonuje codziennie w godzinach rannych od 700 do 905
i popołudniowych od 1140 do 1600.

NIP: 969-13-09-175
REGON: 277864734

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

red
Redaktor BIP
Anna Elżbieciak

         telefon: 32-270 15 17 
        fax: 32-270 15 17
    e-mailannaelzbieciak@zso12.gliwice.pl

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


 liczba odsłon strony: 141 390 
Logo Samorządu Gliwice

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice

tel. 32-270 15 17, faks 32-270 15 17

sekretariat@zso12.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP